Hem - Hyr stuga - Erosionen - Samfälligheten - Diskussionsforum - Boken Löderups Strandbad 100 år

Löderups Strandbads Samfällighetsförening

Information om Löderups Strandbads Samfällighetsförening samt om dess Villaägarförening, tillbaka till huvudsidan.

Länk till Villaägareföreningen Löderups Strandbad. Förvaltningsberättelse Villaägarföreningen 2005-2006 finns här och Förvaltningsberättelse etc Samfällighetsföreningen 2005-2006 finns här. Lördagen 16 juli 2005 avhölls möten för både Samfällighetsföreningen och Villaägarföreningen
i Barnkolonins lokaler. Här kan du ladda ner protokoll från Samfälligheten samt ladda ner protokoll från Villaägarföreningen.

Ladda ner rapporten Bevara Sandstranden


Vi har nu även öppnat ett diskussionsforum där man kan tipsa om idéer, söka sommarkompisar eller komma med förslag till Samfälligheten och Villaägarföreningen.

Jag har inte idagsläget full kontroll på hur dessa olika föreningar fungerar, men ska försöka förklara så som jag tror det fungerar.


Löderups Strandbads Samfällighetsförening - 848000-7403
Registrerades 2001-12-07 hos Lantmäteriet. Äger och sköter gemensamma områden, såsom parker, vägar, vattenverket. För att se stadgarna, klicka här. Det finns även en, till vissa delar, indispositiv lag som gäller samfällighetsföreningar, lagen kan läsas här.

Håller ordinarie föreningsstämma i juli, ca 280 medlemmar, medlemsavgift något över 1.000 kr per år. Kontaktas enklast via:
Ordförande samt Sekreterare


Villaägareföreningen
En intresseorganisation som i det stora hela var en föregångare till Samfällighetsföreningen och idag anordnar midsommarfirandet i Löderups Strandbad. Brukar ha årsmöte i Juli för Samfällighetens årsmöte. Stadgar villaägareföreningen. Avgift 2004 var 100 kr, ca 280 medlemmar. Kontaktas enklast via:
Ordförande samt Sekreterare


För mer information om vad som händer angående detaljplaner, erosionsutredning etc, läs mer hos Ystads Kommun.

Detaljplaner / Områdesbestämmelser
Nya detaljplanen för nordöstra delen, är överklagad och ännu ej trätt i kraft.
Samrådsförslag södra delen, endast ett förslag.

Lite info material om strand / fastighetskarta etc

Röd linje är stranden år 1967.
Här kan du ladda ner en komplett fastighetskarta från 2005 (PDF, 1.7 MB) eller in lite äldre fastighetskarta från vägföreningens bildande 1967. (PDF, 2.5 MB) Funderar du på att köpa eller sälja hus i Löderups Strandbad, kan du hitta tidigare överlåtelsepriser hos Sydsvenskans Lagfarter. När du öppnar sidan får du sedan välja Redigera - Sök på den här sidan för att söka fram Löderup.För att matcha fastighetsbeteckning med karta, kan man lämpligtvis titta på kartorna hos plankartan hos Ystad Kommun.

Är ni intresserade av att köpa hus kan ni hitta fritidshus i Ystad via Bovision.se eller via Hemnet.se.

För info kontakta anders@sjoberg.com.