Sundquist Components Comp Komponents Komponenter


Denna sida informerar lite om Sundqusit (som man inbland felaktigt stavar Sundqvist eller Sundkvist components) Components och vad de sysslar med, däribland Ljudabsorbenter.

Sundquist Components AB har en gedigen erfarenhet av stansning och bearbetning i polymera material som går mer än 50 år tillbaka i tiden. Sundqvist har en framstående position på detta område inom europeisk industri. Under årens lopp har Sundkvist Komponents hjälpt ett stort antal företag att lösa tekniska problem genom att planstansa och bearbeta produkter i polymera material samt med Ljudabsorbenter.

Vi samverkar med företag inom bland annat branscherna för fordon, elektronik, telekom, mekanisk verkstad, VVS och byggkomponenter. Sundquist bearbetar ett omfattande materialsortiment och erbjuder alltid kunden gedigna beslutsunderlag för ett optimalt val. Vi arbetar även mycket med ljudabsorbenter.

Affärsidé och mål Affärsidén hos Sundqusit är att utifrån kravspecifikationer stansa och tillverka produkter för främst europeisk industri inom tätning, isolering, ljudisolering och vibrationsdämpning, samt bedriva handelsverksamhet med formgjutet material samt med ljudabsorbenter.

Sundquists mål är att uppfylla våra kunders nuvarande och kommande behov och förväntningar, med siktet inställt på att överträffa förväntningarna. Varje leverans från Sundquist skall utgöra en rekommendation för kommande affärer. För oss står kunden alltid i fokus!

Kvalitet och miljö
br> Sundquist Components bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete inom kvalitet och miljö. Vi är kvalitetscertifierade enligt QS9000/ISO9002 och miljöcertfierade enligt ISO14001.

De komponenter som vi idag tillverkar kan delas in i olika grupper med avseende på användningsområden.

Dessa grupper är idag:
* Tätning
* Isolering
* Utfyllnad
* Friktionselement
* Ljudabsorbenter
* Värmeledande
* Stöd
* Komponenter


Tätning
Med tätning menas komponter i material som tätar mellan till exempel två flänsar mot läckage av gas, luft, västka eller kyla/värme. Packningar i olika former och material tillhör denna grupp. Materialen kan vara av olika slag men anpassade till varje applikation. På bilden visas en komponent i polyeter-skum som tätar en luftkanal i luftkonditonerings-systemet på en bil.

Isolering
Dessa komponenter isolerar främst kyla/värme, men kan även tillverkas i material som isolerar mot

Ljudabsorbenter
Absorberar ljud i luft eller stomljud På bilden visas en komponent .... Läs mer på den engelska Wikipedia om avsaltning.