Fella.se


För domänen Fella.se hade jag från början
storartade
planer.

Då mitt intresse för denna domänen drastiskt har minskat
kan jag tänka mig att överlåta domänen för en summa
av SEK 15.000 + moms till den som önskar.

Är ni intersserad av domänen, kontakta mig på


Lusten.se skulle t ex kunna användas om man vill skriva om Lust till det ena eller det andra. Man kan också tänka på sexlust eller lust till andra saker.
mail anders@sjoberg.com