Avsaltning - surt vatten


Denna sida ska belysa och visa vad avsaltning innebär samt även förklara mer om surt vatten.

Avsaltning, vilket också kallas demineralisering, är en operation varigenom mineralsalter avlägsnas ur livsmedel (speciellt vassle) och havsvatten.

Den första stora avsaltningsanläggningen byggdes 1960 i Kuwait och då Kuwait har begränsat med surt vatten men oändlig oljeresurs avsaltar man vatten för att använda det till jorbruket.

Saudiarabien står för 24% av jorden avsaltning och avsaltningskapacitet. Den 4:e augusti 2005 öppnades världens största avsaltningsanläggning i Ashkelon i Israel. Man avsaltar här 100 miljoner m3 per år!

Vattenrening av dricksvatten, vattenanalys och Avhärdning, dricksvatten, processvatten, kylvatten, matarvatten, badvatten och avsaltning.

De två metoder som är de vanligaste vid avsaltning av bräckt vatten eller havsvatten är destillation och omvänd osmos (vilket på engelsk kallas reverse osmosis. Omvänd osmos är en membranfiltreringsmetod som innebär transport av ett lösningsmedel genom ett halvgenomträngligt syntetsiskt membran från en lösning på ena sidan till rent lösningsmedel på andra sidan. Transporten sker genom att trycket på det rena lösningsmedlet är högre än i det andra. Man kan t ex använda cellulosaacetat eller polyamid som membranmaterial.

Som synes till vänster har kostnaden gått ned dramatiskt för avsaltning av bräcktvatten och havsvatten - numera kan det vara ekonomsikt försvarbart t o m att avsalta vatten för att använda inom jordbruket i vissa länder.

Läs mer på den engelska Wikipedia om avsaltning.